Bystré

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 98, 094 34 Bystré
Telefón: 057/4452144
Fax: 057/4452145
E-mail: ocu.bystre@slovanet.sk
Web: www.bystre.sk
Starosta: Mgr. Ľubomír Hreha

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 1321 ha
Nadmorská výška: 153-350 m n. m.
Počet obyvateľov: 2725

Prvá písomná zmienka: 1312
Pôvodné názvy: 1312 Medies, 1347 Byztrekezy, 1423 Bistra, 1773 Bistre, 1920 Bystrá, 1927 Bystré 1927; (maď.) Taplibisztra, Tapolybeszterce
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Obec Bystré sa nachádza v severozápadnej časti vranovského regiónu, na styku Podslanskej a Pozdišovskej pahorkatiny s Nízkymi Beskydami v doline rieky Topľa. Rovinatý až mierne zvlnený chotár leží vo výške 153-350 m n.m. a tvoria ho štvrtohorné náplavy Tople, sprašové a svahové hliny. Rozloha katastra obce je 1321 hektárov.

Obec má v súčasnosti 2713 obyvateľov a 613 domov. Najbližšími susedmi sú na severozápade mesto Hanušovce nad Topľou, na severe obce Ďurďoš a Remeniny, na východe Skrabské, na juhovýchode Čierne nad Topľou a na juhozápade Hermanovce nad Topľou.

História

Obec je písomne doložená z roku 1312 ako Medies, a to v darovacej listine Karola Róberta rodu Aba. Od roku 1347, keď sa jej názov uvádza už ako Byztrekezy, patrila Soósovcom zo Solivaru, v 18. storočí Hevessiovcom, v 19. storočí Dessewffyovcom a iným zemepánom.

Pôvodne tvorili obec dve časti patriace pod správu Šarišskej resp. Zemplínskej stolice. V roku 1787 bolo v obci 24 domov a 165 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 37 domov a 288 obyvateľov, ktorí sa zapojili do roľníckeho povstania (1831). V roku 1882 sa územie zemplínskej časti pričlenilo k šarišskej časti a obec sa spojila ako jeden celok.

Početní obyvatelia boli želiari a zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom. V druhej polovici 16. storočia sa však spomínajú dva vodné mlyny, v roku 1869 už boli v obci tri mlyny. Za I. ČSR sa obyvatelia živili aj spracovaním dreva. V roku 1931 sa pri jednom mlyne dala postaviť parná píla (gáter), neskôr však v obci pracovali až dve píly a päť mlynov.

Počas SNP pôsobili v chotári Bystrého partizánske skupiny. V roku 1955 tu bola vybudovaná cementáreň a nastal všestranný rozvoj obce, sprevádzaný rýchlym nárastom počtu obyvateľov. JRD bolo založené v roku 1958.

Zaujímavosti

V obci sa nachádzajú početné cirkevné stavby. V druhej polovici 14. storočia bol postavený Rímskokatolický kostol sv. Urbana, ktorý bol spočiatku len jednoduchou stavbou obdĺžnikového tvaru. V roku 1995 katolícky veriaci začali so stavbou Pastoračného domu, pričom jeho základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. V roku 1971, na Turičnú nedeľu, sa začala realizovať aj stavba evanjelického kostola, ktorý bol posvätený bol v roku 1993.

Začiatkom 19. storočia bola postavená židovská synagóga, ktorá na čelnej strane nad vchodom niesla nadpis: Ma tojvi ojhulechu Jaakov – Aké prijemné sú stany tvoje, Jakub. Pri príležitosti kňazskej vysviacky svojho rodáka Jozefa Timku postavili katolícki veriaci na ľavej strane Tople pod Polomou Kaplnku Panny Márie Anjelskej, ktorú 1. 8. 1993 posvätili kňazi z rehole kapucínov.

Pod horou Poloma, na ľavej strane Tople vyviera železnato-uhličitý minerálny prameň „Ščevica“, ku ktorému je prístup po lanovom moste ponad rieku.

V strede obce stojí Pomník padlým v SNP. Autorom plastiky partizána je akademický sochár J. Machaj.

Galéria