Cabov

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 126, 094 14 Cabov
Telefón: 057/4880642
Fax: 057/4880644
E-mail: obeccabov@stonline.sk
Web: www.cabov.ocu.sk
Starosta: Michal Orosi

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 1585 ha
Nadmorská výška: 248 m n.m.
Počet obyvateľov: 422
Prvá písomná zmienka: 1405
Pôvodné názvy: -
Kultúrne pamiatky: Chrám Narodeniu Presvätenej Bohorodičky
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Kataster obce Cabov leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v Podslanskej pahorkatine a Slanských vrchoch, rozčlenenej Cabovským potokom. Z hľadiska administratívneho patrí obec do okresu Vranov nad Topľou. Kataster obce ma rozlohu 1585 ha, z toho 36% zaberá poľnohospodárska pôda a 54% lesná pôda. Stred obce leží v nadmorskej výške 248 m.

V súčasnosti v obci žije 422 obyvateľov. Z celkového počtu 120 domov je v súčasnosti obývaných 110. Obec susedí na západe s obcami Banské a Bačkov, na juhu s obcami Kravany a Stankovce, na východe s obcami Sečovská polianka a Sačurov a na severe s obcou Davidov.

História

Predpokladá sa, že najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1405. V dokumentoch z obdobia Žigmundovcov sa uvádza, že Štefan Báthory viedol spor o majetok s rodinou Medgyesyovou v Cabove. Medgyesiovci boli zaznamenaní aj pri súpise šľachticov v roku 1754. Ich potomkovia resp. príbuzenská vetva žije v Cabove až dodnes.

V roku 1663 sa väčšina obyvateľov obce stala obeťou moru. Obyvatelia Cabova sa zúčastnili stavovských povstaní Štefana Bočkaia a Františka Rákócziho II. V roku 1845 ešte obyvatelia Cabova platili tzv. kráľovskú dežmu. Vyberaním peňažnej alebo naturálnej renty od veriacich bol poverený Anton Očkai, košický biskup a kráľovský radca.

V obci sa v roku 1670 nachádzali dva mlyny aj štyri opustené usadlosti. K obci patrili veľké bukové a dubové lesy. Poddaní orali dvojzáprahom a za stravu museli Bočkaiovcom zaplatiť pol kbelu pšenice. V roku 1496 vlastnilo v Cabove majetky biskupstvo vo Váci. Cirkevný majetok sa uvádzal pod názvom „Szabolcz alias Csabolcz“.

V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol z roku 1772. Terajší kamenný chrám bol zasvätený Narodeniu Presvätenej Bohorodičky.

Zaujímavosti

Obec Cabov je zásobovaná z vlastného prameňa pitnej vody – Popova studnička, ktorý má priemernú výdatnosť cca. 3,5 l/s. V súčasnosti pre potreby obce postačuje. Obyvatelia majú k dispozícii vodojem o objeme 36 tis. litrov. Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou je 100 %.

Obec bola oslobodená 19.12.1944, k čomu sa viaže pamätná tabuľa umiestnená na budove materskej školy.

V roku 1998 bol Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválený erb obce v podobe: v červenom štíte zo zelenej pažite vyrastajúci strieborný striebrolistý hrab a vlajka obce, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, červenej, bielej, červenej a zelenej.

V roku 1959 sa založilo JRD, uskutočnila sa elektrifikácia obce a rozozvučal sa miestny rozhlas. V obci je v prevádzke materská škola, v jej susedstve sa nachádza nový športovo-oddychový areálu.

Na konci obce sa nachádza Dom smútku, ktorý bol daný do užívania v roku 2002.

Od roku 2005 sa pod hlavičkou obce koná stolnotenisový turnaj o pohár starostu a najpopulárnejším športom mladých je tradične futbal.

Galéria