Hermanovce nad Topľou

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 195, 094 34 Hermanovce n/T
Telefón: 057/4492637
Fax: -
E-mail: ocu.hermanovcent@gmail.com
Web: www.hermanovcent.sk
Starosta: Ing. Ján Krivák

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 2594 ha
Nadmorská výška: 240-1092 m n. m.
Počet obyvateľov: 711
Prvá písomná zmienka: 1402
Pôvodné názvy: 1402 Hermanvagasa, 1786 Hermanowze, 1960 Hermanovce nad Topľou; (maď.) Tapolyhermány
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: NPR Šimonka

Geografia

Obec Hermanovce nad Topľou leží na severovýchodnej strane Slanských vrchov, na strednom toku Hermanovského potoka, v geografickom celku Podslanská pahorkatina. Kataster obce má rozlohu 2594 ha a leží v nadmorskej výške 240 až 1092 m n. m. V súčasnosti je v obci obývaných 165 domov a žije tu 700 obyvateľov.

Prevažnú časť katastra obce Hermanovce nad Topľou tvoria bukové lesy, menšiu časť poľnohospodárska pôda a zastavané plochy. Hermanovský potok rozdeľuje obec na dve časti a v minulosti bol aj hranicou medzi šarišskou a zemplínskou stolicou. Najbližšími susedmi sú obce Bystré, Petrovce, Zlatník a na Zlatá Baňa ležiaca na západe, za hrebeňom Slanských vrchov.

História

Obec Hermanovce založil šoltýs Herman s roľníckymi usadlíkmi na nemeckom zákupnom práve. Najstaršia správa o obci je z roku 1399 a vzťahuje sa na jej zemplínsku časť. Táto vtedy patrila šľachticom z Rozhanoviec a neskôr Báthoryovcom. Šarišská časť patrila šľachticom Abovcom z panstva Lipovce. V roku 1882 boli obe časti zlúčené a nová obec bola začlenená do Šarišskej stolice.

V roku 1438 bol v blízkosti cintorína postavený drevený kostol. Stál pravdepodobne na mieste terajšieho kostola v zemplínskej časti obce. V roku 1787 mala obec 32 domov a 248 obyvateľov, v roku 1828 mala už 84 domov a 612 obyvateľov.

Keďže obec mala rozsiahle lesy, obyvatelia sa zaoberali najmä prácou v lesoch a pálili drevené uhlie, v obci fungovali píla a mlyn. V 19. storočí sa v chotári ťažila železná ruda a v rokoch 1817-1821 tu pracovala aj manufaktúra na výrobu kameninového tovaru.

Počas 2. svetovej vojny obyvatelia pomáhali partizánskym skupinám pôsobiacim v Slanských vrchoch, za čo 8. septembra 1944 nemecké vojská obec vypálili. Jej nový rozvoj nastal po vojne, keď bola v roku 1948 zelektrifikovaná, v roku 1952 bol vybudovaný vodovod a v roku 1959 bolo založené jednotné roľnícke družstvo.

Zaujímavosti

K histórii obce sa viaže povesť o jej zakladateľovi Hermanovi, ktorý údajne obyvateľov tyranizoval a nútil ich pracovať preňho šesť dní v týždni a len jeden deň pre seba. Zahynul pri ťažobných prácach v pyritových štôlňach.

V Hermanovciach n. T. stoja tri kostoly: rímsko-katolícky, pôvodne postavený v roku 1438, ďalej evanjelický kostol posvätený v roku 1993 a zborový dom cirkvi Bratskej z roku 2003. K nemu patrí aj táborisko s ihriskom a štyrmi zrubovými chatkami, ktoré sú využívané pre letné zrazy a tábory mládeže.

V katastri obce je vytvorená hustá sieť značených trás k tradičným cieľom turistických vychádzok (Hermanovské skaly, Oblík, Šimonka, Ivanov vrch). Sopečný útvar Oblík (924 m) sa, vďaka svojmu kužeľovitému tvaru a expozíciám na štyri svetové strany, vyznačuje aj rozmanitou flórou.

Na úpätí Oblíka, v tzv. Údolí obrov, sa nachádza viacero turisticky atraktívnych miest. Patrí k nim Obria stopa, lúka za Oblíkom alebo pamätník SNP z roku 1974. V jeho blízkosti stojí rekreačné zariadenie – chata mjr. Kukorelliho a oddychová zóna pre návštevníkov s ohniskom a minerálnym prameňom.

Galéria