Juskova Voľa

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 82, 094 12 Juskova Voľa
Telefón: 057/7880686
Fax: 057/7880688
E-mail: juskovavola@stonline.sk
Web: www.obecjuskovavola.sk
Starosta: Jozef Lukačin

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 1813 ha
Nadmorská výška: 225-960 m n.m.
Počet obyvateľov: 330
Prvá písomná zmienka: 1547
Pôvodné názvy: 1773 Juszko-Volya, Volya, Wolya, 1786 Juszko-Wolya, 1808 Juszko-Vólya, Jusko-Wola, 1863 Volya, 1873, 1882 Juszkovolya, 1877 Juszkóvólya, 1888–1902 Juszkóvolya, 1907–1913 Józsefvölgy, 1920 Jusko Voľa, 1927– Juskova Voľa
Kultúrne pamiatky: Chrám sv. Cyrila a Metoda
Prírodné pamiatky: Skaly pod Pariakovou

Geografia

Obec Juskova Voľa leží v údolí potoka Lomnica na východnom úpätí Slanských vrchov, 9 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Kataster obce má rozlohu 1816 ha a leží v nadmorskej výške 225 až 960 m n. m. V súčasnosti je v obci obývaných 85 domov a žije tu 330 obyvateľov. Najbližšími susedmi sú obce Zámutov, Vechec a Banské.

Až 84% katastra obce Juskova Voľa pokrývajú lesy, lúky a pastviny zaberajú 13%, zastavané plochy 1%, orná pôda, sady a záhrady 1% a oostatné plochy 1%. Vysoký podiel rozlohy lesov a lúk spôsobuje, že obec má v rámci okresu Vranov nad Topľou najvyšší koeficient ekologickej stability prostredia (4,75).

História

Obec Juskova Voľa vznikla na zákupnom práve asi v 30-tych rokoch 16. storočia. Podľa najstaršej písomnej zmienky z roku 1547 bol prvým šoltýsom Jusko, od ktorého je odvodené pomenovanie obce. Prví obyvatelia sa spočiatku živili chovom dobytka a koní, neskôr ťažili drevo, pálili uhlie a obhospodarovali okolitú pôdu. Už v 19. storočí mala obec vlastnú samosprávu a pečatidlo.

Na vyvýšenine pod Drinou sa nachádza grécko-katolícky chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi (národná kultúrna pamiatka), postavený v rokoch 1928-1930 na mieste pôvodného dreveného kostolíka. V roku 2007 v ňom bol vysvätený nový ikonostas.

V roku 1957 bola zahájená prevádzka autobusovej linky z Vranova a po založení JRD sa v roku 1960 rozsvietilo v Juskovej Voli prvé elektrické svetlo. Telefónne spojenie bolo nadviazané v roku 1961, v roku 1970 bol daný do prevádzky verejný vodovod a v roku 1998 bola obec splynofikovaná.

Čiernym dňom obce bol 6. marec 1959, kedy časť obce postihol ničivý požiar. Čaro minulosti dodnes pripomínajú domy z I. pol. 20. storočia, drevené stodoly, studne, ploty a iné drobné prvky pôvodnej vidieckej architektúry.

Zaujímavosti

K histórii obce a jej názvu sa viaže povesť o zbojníkovi Juskovi, ktorý pred 500 či 600 rokmi so svojou družinou pôsobil v okolitých lesoch a v centre obce je vztýčená jeho drevená socha.

V okolí obce sa nachádza 50 km značených peších, cyklistických a lyžiarskych turistických trás. Najzaujímavejšími z nich sú dve trasy vedúce na Makovicu: Zbojnícka – zelená a Poľovnícka – modrá. V blízkom okolí obce sú tiež vytvorené oddychovo-náučné okruhy Bučí laz a Vlčí potok.

Technickou zaujímavosťou sú zvyšky úzkokoľajnej lesnej železnice (1906-1957), ktorá slúžila na dopravu vyťaženého dreva zo Slanských vrchov a dnes je časť jej trasy súčasťou náučného okruhu Bučí laz.

Za účelom organizovania ozdravných a oddychových pobytov pre deti z miest východného Slovenska bola v Juskovej Voli postavená Škola v prírode, ktorú od roku 2006 prevádzkuje gréckokatolícke biskupstvo v Prešove.

Život obce spestrujú početné kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Od roku 2007 účinkuje ženská spevácka skupina Juskovčanky, populárnymi akciami sú bežecký pretek Beh o poklad zbojníka Juska a turistický pochod Po zbojníckych chodníčkoch.

Galéria