Kamenná Poruba

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 207, 093 03 Kamenná Poruba
Telefón: 057/4422689
Fax: -
E-mail: ocukporuba@wmx.sk
Web: www.kamennaporuba.sk
Starosta: Dušan Baranský

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 741 ha
Nadmorská výška: -
Počet obyvateľov: 1207
Prvá písomná zmienka: 1402
Pôvodné názvy: -
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Obec Kamenná Poruba leží na úpätí Slanských vrchov vo Východoslovenskej nížine, len západná časť chotára prechádza do Východoslovenskej pahorkatiny. Obec je vzdialená 7 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Obec leží v nadmorskej výške v rozpätí od 132 až 375 m n. m. Žije tu 1276 obyvateľov, počet domov je 288.

Chotár je prevažne odlesnený, premenný na poľnohospodársku pôdu, pasienky a sady. Len na kóte je dubový les. Kataster obce má rozlohu 740 ha, z toho až 90% zaberá poľnohospodárska pôda, 6,5% zastavané plochy a 0,5% vodné plochy. Územím pretekajú potoky Trnava a Rakovec. Najbližšími susedmi sú obec Davidov a miestna časť Vranova nad Topľou – Lomnica.

História

Prvá písomná zmienka o obci Kamenná Poruba je z roku 1402, kde sa v prameňoch uvádza pod názvom Prubka, Kruppa, Porubka, ktorý vznikol podľa územia po vyrúbanom lese. Medzi prvých vlastníkov obce sa radí magnátsky rod Rozgoniovcov, ktorý viedol majetkový spor o Porubu s rodom Abovcov. Tento spor roku 1402 riešil sám uhorský kráľ Žigmund. Po roku 1519 sa rodinnými väzbami dostala obec do vlastníctva rodu Bátoriovcov.

Od roku 1520 sa k vlastníkom priradil Žigmund Sztrithey. Po roku 1958 sa medzi majiteľmi objavujú rôzne zemanské rody. Začiatkom 16.storočia sa tu usadili nové rodiny a Porubka, ako sa obec v tom čase nazývala, bola malou dedinou s poddanským a zemanským obyvateľstvom, aké v susedných dedinách nežilo. Nachádzalo sa tu šesť obývaných poddanských domov a dve kúrie zemanov.

V 19. storočí prenikla do oblasti zákerná choroba – cholera, ktorá zasiahla aj obyvateľov Kamennej Poruba. Vyskytla sa u 30 obyvateľov, z ktorých 23 aj zomrelo.

V tomto storočí časť chotára vlastnila barónka Leuchová, ktorého súčasťou bola pekná kúria, liehovar a príslušné hospodárske budovy. V roku 1914 sa v obci určitý čas zdržiavalo rakúsko-uhorské vojsko.

Zaujímavosti

V obci sa nachádza ruina budovy, ktorá bola pôvodne kaštieľom. Už za čias Uhorska a za prvej ČSR stál v obci a do dnešných čias pretrváva. Kaštieľ bol umiestnený na pozemkoch, ktoré dnes vlastnia rodiny žijúce trvalo v obci. Podľa spomienok pamätníkov bola na tomto pozemku kolková dráha, panský rybník a kúpalisko pre panstvo.

Najväčšou tragédiou 2. svetovej vojny boli civilné obete: P.Bartko zabitý v Davidove, J. Mati a P. Besterci, ktorého voz s obilím narazil na mínu a spolu s ním pri výbuchu zahynul aj M. Hric. M. Nemčík a M.Čižmár stúpili na mínu, výbuchom delostreleckých granátov podľahli aj M. Serafín a A. Kominská.

V obci sa nachádza murovaný gréckokatolícky kostol z roku 1820 zasvätený Zoslaniu Ducha svätého. V druhej polovici 20. storočia bol zaradený do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Pre obec je zaujímavá a najviac navštevovaná takzvaná „Čierna studňa“ vyvierajúci premeň, ktorý ústi do potoka Rakovec, prechádzajúci obcou a vlieva sa do rieky Topľa. Pri tomto prameni sa nachádza rybník, ktorý vybudovali obyvatelia obce a v jeho blízkosti sa nachádza aj zrekonštruovaná chata.

Život obce spestruje klub dôchodcov svojimi vystúpeniami pod zoskupením „Porubianka“. V podmienkach obce sa v oblasti športu najviac darí futbalistom. Ale napreduje aj stolný tenis a do kategórie môžeme zaradiť aj činnosť miestnych turistov.

Galéria