Orgány

Orgány

Združenia Slanské vrchy – východ

Valné zhromaždenie

Tvoria ho všetci členovia Združenia, v prípade obcí ich starostovia resp. nimi určení zástupcovia.

Predseda

Ing. Jozef Berta (Obec Soľ)

Správna rada

JUDr. Ján Kaščák (Mesto Hanušovce nad Topľou)
Dušan Višňovský (Obec Zámutov)
Mgr. Ján Markuš (Obec Rudlov)
Vladimír Michľo (Penzión Opál Zámutov)

Dozorná rada

Ing. Jozef Kočiš (Obec Pavlovce)
Milena Naštová Hladová (Obec Hlinné)
Michal Čandík (Obec Vechec)

Výkonný manažér

RNDr. Pavol Kaňuch