Pavlovce

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 143, 094 31 Pavlovce
Telefón: 057/4452322
Fax: 057/4886761
Web: www.obecpavlovce.sk
E-mail: obecpavlovce@gmail.com
Starosta: Ing. Jozef Kočiš

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
Rozloha katastra: 1757 ha
Nadmorská výška: 230-1025 m n. m.
Počet obyvateľov: 738
Prvá písomná zmienka: 1359
Pôvodné názvy: 1359 Paluagasa, 1773 Pawlowcze; (maď.) Kapipálvágás
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: PP Zárez Stravného potoka

Geografia

Obec Pavlovce sa nachádza na severovýchodnom okraji Slanských vrchov, v doline potoka. Nadmorská výška katastra obce je 230-1025 m n. m. Severná časť chotára je mierne zvlnená pahorkatina, južná výrazne rozčlenená vrchovina. Rozloha chotára obce je 1757 hektárov, z čoho 52% zaberajú lesy a lúky, 46 % orná pôda, 1% sady a záhrady 1% zastavané a ostatné plochy.

Obec má v súčasnosti 717 obyvateľov a v obci je obývaných 166 domov. Najbližšími susedmi sú na severe obec Lipníky, na východe obce Radvanovce a Medzianky, na juhu mesto Hanušovce nad Topľou a obec Petrovce, a na západe obec Zlatá Baňa. Administratívne k obci patrí aj časť Podlipníky.

História

Obec Pavlovce vznikla na zákupnom práve asi v 30.-40. rokoch 14. storočia. Založili ju vtedajší usadlíci na čele so šoltýsom Petrom. Samotná obec sa v úradných listinách spomína ako Peterwagasa prvýkrát až v roku 1412, kedy Mikuláš Sós zo Solivaru – jeden z prvých vlastníkov obce – dal Petrovce do zálohu Andrejovi z Kapušian.

V roku 1787 mala obec 30 domov a 219 obyvateľov. Živili sa najmä poľnohospodárstvom, čiastočne ťažbou dreva a výrobou drevného uhlia. Už začiatkom 19. storočia mala obec vlastnú samosprávu a pečatidlo s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom.

Počas II. svetovej vojny sa obyvatelia obce aktívne zapojili do SNP a v lete 1944 tu mala svoj štáb partizánska skupina Čapajev, za čo nemeckí fašisti 7. septembra 1944 obec čiastočne vypálili.

V roku 1949 bola obec elektrifikovaná a napojená na telefónnu sieť, v roku 1951 sa v obci prvýkrát premietal film, v roku 1959 bolo založené JRD a v roku 1960 začala premávať do obce pravidelná autobusová doprava. V roku 1975 bol daný do prevádzky verejný vodovod a v roku 1999 bola obec splynofikovaná.

Zaujímavosti

Chotár obce ponúka veľa možností pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. V areáli nachádza letné kúpalisko, ihriská na rôzne športové hry a oddychová plocha s ohniskom a lavičkami pre stretnutia v prírode.

Vyššie nad obcou sa nachádza Ranč Breziny. Zahŕňa dom hospodára s možnosťou ubytovania 20 osôb, kde sa organizujú aj školy v prírode. Ďalej je tu jazdiareň poskytujúca jazdecký výcvik, hipoterapiu a jazdy na koči. V júni sa tu koná súťaž Pavlovská podkova, kde si svoje majstrovstvo merajú furmani z rôznych častí Slovenska.

V obci je aj salaš známy v širokom okolí kvalitnými výrobkami z ovčieho mlieka (čerstvý a údený syr, oštiepky, parenice, korbáčiky, žinčica, bryndza).

V roku 2008 bol otvorený Lesný náučný chodník Tajch so vstupnou bránou v lokalite zárezu Stravného potoka, kde vyviera aj železnato – uhličitý prameň. Chodník ponúka návštevníkom informácie o histórii lesníctva a spôsobe lesného hospodárenia v regióne, ako aj o živote a potrebe ochrany miestnej flóry a fauny. Je vybavený informačnými panelmi, zaujímavými technickými aj prírodnými exponátmi a oddychovými zónami.

Katastrom obce Pavlovce prechádza diaľková cykloturistická trasa Alžbeta a je tu sieť značených turistických chodníkov k zaujímavým cieľovým bodom (Krkavčia skala, Tri chotáre, Javornícka Poľana).

Galéria