Petrovce

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 89, 094 31 Petrovce
Telefón: 057/4452321
Fax: 057/4452321
E-mail: obecpetrovce@stonline.sk
Web: www.obecpetrovce.sk
Starosta: Ing. Michal Peter

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
Rozloha katastra: 1371 ha
Nadmorská výška: 210-1073 m n.m.
Počet obyvateľov: 440
Prvá písomná zmienka: 1412
Pôvodné názvy: 1412 Peterwagasa, 1773 Petrowcze, 1786 Petrowce
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: NPR Oblík

Geografia

Obec Petrovce sa nachádza na severnej strane úpätia Slanských vrchov, 28 km od okresného mesta Vranov nad Topľou a 4 km od strediskového mestečka Hanušovce nad Topľou. Kataster obce má rozlohu 1371 ha a leží v nadmorskej výške 210 až 1073 m. V súčasnosti je v obci obývaných 129 domov a žije tu 440 obyvateľov.

Kataster obce susedí s mestom Hanušovce a obcami Hermanovce, Bystré, Pavlovce a Zlatá Baňa. Rozloha katastra obce je 670 ha lesa, z čoho 629 ha zaberá poľnohospodárska pôda (z nej 259 ha je orná pôda) a 72 ha intravilán obce. Vysoký podiel rozlohy lesov a lúk je daný geomorfologickým členením chotára obce. Jeho severná časť je mierne zvlnená pahorkatina, južná časť je výrazne členitá vrchovina na sopečných horninách s hlbokými dolinami.

História

Obec Petrovce vznikla na zákupnom práve asi v 30.-40. rokoch 14. storočia. Založili ju vtedajší usadlíci na čele so šoltýsom Petrom. Samotná obec sa v úradných listinách spomína ako Peterwagasa prvýkrát až v roku 1412, kedy Mikuláš Sós zo Solivaru – jeden z prvých vlastníkov obce – dal Petrovce do zálohu Andrejovi z Kapušian.

V roku 1787 mala obec 30 domov a 219 obyvateľov. Živili sa najmä poľnohospodárstvom, čiastočne ťažbou dreva a výrobou drevného uhlia. Už začiatkom 19. storočia mala obec vlastnú samosprávu a pečatidlo s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom.

Počas II. svetovej vojny sa obyvatelia obce aktívne zapojili do SNP a v lete 1944 tu mala svoj štáb partizánska skupina Čapajev, za čo nemeckí fašisti 7. septembra 1944 obec čiastočne vypálili.

V roku 1949 bola obec elektrifikovaná a napojená na telefónnu sieť, v roku 1951 sa v obci prvýkrát premietal film, v roku 1959 bolo založené JRD a v roku 1960 začala premávať do obce pravidelná autobusová doprava. V roku 1975 bol daný do prevádzky verejný vodovod a v roku 1999 bola obec splynofikovaná.

Zaujímavosti

Priamo nad obcou sa vypína Oblík (925 m), ktorého vrcholovú časť tvorí prírodná rezervácia, ďalej Čierna hora (1073 m), Lysá (965 m). Mnohé skalnaté útvary v katastri obce majú bizarné tvary (vrchol Oblíka, Čierna hora) a upútavajú svojou ohromujúcou veľkosťou alebo tvarmi.

V okolí obce sa nachádza 50 km značených peších a cyklistických turistických trás. Najzaujímavejšími sú trasy vedúce na vrchol Oblíka (náučný chodník), Šimonku, Zlatú Baňu a Čiernu horu. Cyklotrasy vedú do Hermanoviec nad Topľou, na Zlatú studňu a do Pavloviec V obci sa nachádzajú dva lyžiarske vleky a sú tu možnosti zjazdového lyžovania aj lyžovania na bežkách.

K oddychovým miestam patria lesné chaty za Oblíkom a v Čiernej hore, chatová osady Bajov – Za hurkami. Vyhľadávané sú aj partizánske bunkre za Harbom a na Lysej.

Obec každoročne v 3. júnovú nedeľu organizuje turisticko–poznávaciu akciu „výstup na Oblík“ a v mesiaci august „Stretnutie pod Lysou – pochod po partizánskych chodníčkoch“ ako spomienku na činnosť partizánskeho zväzku „Čapajev“ počas SNP v horách nad obcou.

Medzi dominantné stavby v obci patria: Evanjelický a.v. kostol postavený v rokoch 1993–1997, Dom smútku, budova kultúrneho domu a obecného úradu, základná a materská škola. V areáli školy sú dve ihriská s využitím na futbal, volejbal a hokejbal.

Galéria