Rudlov

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 146, 094 35 Rudlov

Telefón: 057/4496337

Fax: 057/4496337

E-mail: obecrudlov@stonline.sk

Web: www.rudlov.sk

Starosta: Ján Markuš

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Región: Zemplín

Rozloha katastra: 1605 ha

Nadmorská výška: 155-961 m n.m.

Počet obyvateľov: 670

Prvá písomná zmienka: 1402

Pôvodné názvy: -

Kultúrne pamiatky: -

Prírodné pamiatky: NPR Zámutovské skaly, PR Zámutovská jelšina

Geografia

Katastrálne územie obce Rudlov má rozlohu 1605 ha a rozprestiera sa v Podslanskej pahorkatine. Stred obce sa nachádza vo výške 201 m a chotár vo výške 155 až 961 m. Klimaticky patrí Rudlov do teplej oblasti s mierne vlhkou, relatívne chladnou zimou. Má hnedé lesné a nivné pôdy, v západnej časti rozsiahle dubové a bukové lesy.

Obec Rudlov má 657 obyvateľov a susedí s troma obcami. Na severe je to Hlinné, na juhu Zámutov a na východe je to obec Soľ, s ktorou Rudlov takmer stavebne splynul. Stredom obce preteká Slaný potok. Maximálny prietok dosahuje v marci, v období topenia sa snehu. Pri obci Soľ sa vlieva do rieky Topľa.

História

Podľa dokladov Vlastivedného archívu v Prešove sa vznik obce Rudlov datuje do roku 1402. Obec založil šoltýs Rudlo s usadlíkmi podľa zákupného práva okolo polovice 14. storočia. Prvá správa o Rudlove je však z roku 1 399, v súvislosti s riešením sporu o tamojší majetok a okolité lesy medzi Abovcami – vlastníkmi panstva Lipovec a šľachticmi z Rozhanoviec.

V roku 1493 mala obec 15 usadlostí, v roku 1600 mala 21 obývaných poddanských domov. V roku 1720 žilo v obci 18 sedliackych domácností. K dedine patril aj mlyn. V okolitých lesoch Slanských vrchov sa rozšírila ťažba železnej rudy.

V roku 1787 mala obec už 55 domov, 420 obyvateľov a zaraďovala sa k najväčším k okolí. V tom čase boli obyvatelia obce známi ako dobrí výrobcovia kôs. V roku 1831 sa obyvatelia obce zúčastnili roľníckeho povstania. Pomenovanie obce sa často menilo. Terajší názov obce Rudlov pretrval od roku 1927.

V obci sa nachádza Gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie, postavený v roku 1822. Stavba kostola ma jednoloďový, pruskými klenbami krytý priestor a polkruhovo uzavreté presbytérium. Vnútorné zariadenie kostola je z prvej polovice 20. storočia.

Zaujímavosti

V obci Rudlov sa na gréckokatolíckej fare 20.12.1817 narodil národný buditeľ a spoluzakladateľ Matice Slovenskej A. I. Dobriansky. Študoval filozofiu a právo. Štúdiá ukončil na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde pôsobil ako banský inžinier.

V 50-tych 19. storočia rokoch bol Dobriansky zvolený za poslanca Uhorského snemu, kde mu však Maďari znemožnili predniesť svoju reč. Tá bola zverejnená v tlači v roku 1861. Dobriansky v nej žiadal rovnosť v jazyku a dokazoval, že Slovania osídlili v uhorskú zem ešte pred príchodom Maďarov.

Medzi Rudlovom a Hlinným je slaná voda a liečivé bahno. V minulosti tam boli postavené menšie kúpele, ktoré však boli ešte pred prvou svetovou vojnou zničené.

Severozápadne od obce sa nachádzajú dva pramene železitej kyselky. Prameň zo štôlne vyteká zo zasypanej banskej štôlne. Nový prameň sa nachádza proti potoku a je hojne využívaný okoloidúcimi návštevníkmi.

Medzi obcami Rudlov a Soľ je ložisko kamennej soli, ktoré je súčasťou Zbudského súvrstvia. Soľné telesá tvoria mohutné šošovky. Hĺbka uloženia je od 270 do 450 m.

Katastrom obce prechádza diaľková cykloturistická trasa ALŽBETA prechádzajúca Slanskými vrchmi.

Galéria