Sečovská Polianka

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Telefón: 057/4882080
Fax: 057/4882081
E-mail: ousp@he.psq.sk
Web: www.secovskapolianka.sk
Starosta: MVDr. Marián Fedor

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 2210 ha
Nadmorská výška: 112-210 m n.m.
Počet obyvateľov: 2745

Prvá písomná zmienka: 1272
Pôvodné názvy: 1272-1290/1325-1405 Polyunka, 1306 Palanka, 1355 Polyanka, 1773 Palanka, 1920 Sečovská Poľanka, 1948 Sečovská Polianka; (maď.), Szécspolyánka, Szécsmező
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Obec leží v toplianskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Cabovského potoka, 15 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Kataster obce má rozlohu 2209 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 1784 ha a lesná pôda 207 ha. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m n. m. V súčasnosti je obci 781 domov a žije tu 2724 obyvateľov.

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl’ou. V minulosti bola začlenená do Zemplínskej župy, do roku 1960 patrila do okresu Sečovce a v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce. Najbližšími susedmi sú obce Sačurov, Cabov, Stankovce, Parchovany a Božčice.

História

Sečovská Polianka ako sídlisko jestvovala zrejme už pred 11. storočím. Začiatkom 14. st. vlastnil Polianku šľachtic Peter, syn Petena, ako majetkovú súčasť sečovského panstva. V roku 1306 Peter daroval časť polianskeho majetku svojmu vazalovi Abrahámovi, synovi Kucha. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia zachovaná správa o Polianke.

V roku 1360 patrila obec Bakšovcom, v roku 1410 čiastočne panstvu Čičva a iným zemanom, od konca 17. storočia Barkóczyovcom. V roku 1715 mala 31 opustených a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala už 111 domov a 784 obyvateľov, v roku 1828 mala 140 domov a 1048 obyvateľov.

Obec bola zapisovaná v obmenách pôvodného názvu totožného so slovenským slovom polianka, teda menšia poľana, územie roľnícky obhospodarované obyvateľmi staršej blízkej dediny. Takou boli Božčice, prípadne Parchovany. Z toho vyplýva, že Polianku založili obyvatelia Parchovian alebo Božčíc.

V južnej časti obce sa nachádza rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice, pôvodne barokový, postavený v rokoch 1652–1672. V severnej časti obce stojí grécko-katolícky chrám sv. proroka Eliáša, postavený v rokoch 1996–2000 v blízkosti pôvodného chrámu z roku 1850.

Zaujímavosti

Najcennejším predmetom, nájdeným v katastri obce na archeologických náleziskách spred vyše 6000 rokov, je 10cm vysoká plastika znázorňujúca ženu. Plastika je cenným dokladom kultových predstáv človeka v mladšej dobe kamennej.

V roku 1962 bolo v obci nájdený poklad obsahujúci 376 strieborných mincí a v roku 1992 ďalší so 406 striebornými mincami. Výsledným počtom 782 mincí je obec najbohatším numizmatickým náleziskom vranovského regiónu.

Zaujímavým vývojom prešiel samotný názov obce. V najstaršej písomnej zmienke (r. 1306) sa obec spomína ako Palanka, neskôr sa nazýva Zech (1321), Polyanka (1355) a Polyunka (1405). Od rokov 1447-1470 už obec nesie názov Sécs-Polyánka, avšak v roku 1773 je to opäť Polanka. Takto sa obec pomenovala až do roku 1904, kedy sa názov obce zmenil na maďarský Szécsmező. V roku 1920 sa už volá Sečovská Poľanka a od roku 1948 nesie obec už terajší názov – Sečovská Polianka.

Život obce spestrujú kultúrne, športové, cirkevné a spoločenské podujatia. Dlhoročne tu účinkuje folklórna skupina Bukovina, ktorá úspešne reprezentuje obec na Slovensku i v zahraničí. Obec má dlhoročnú spoluprácu s partnerskými samosprávami v Poľsku a Maďarsku.

Galéria