Soľ

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 161, 094 35 Soľ
Telefón: 057/4496382
Fax: 057/4496382
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Web: www.obecsol.sk
Starosta: Ing. Jozef Berta

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 1033 ha
Nadmorská výška: 132-247 m n.m.
Počet obyvateľov: 330

Prvá písomná zmienka: 2400
Pôvodné názvy: -
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Obec Soľ sa nachádza pod úpätím Slanských vrchov v strednej časti rozsiahlej topľanskej doliny. Z juhozápadu tu zasahuje Podslanská pahorkatina a zo severovýchodu Toplianska niva. Kataster obce má rozlohu 1033 ha a leží v nadmorskej výške 132 až 247 m n. m. V súčasnosti má obec Soľ vyše 2 400 obyvateľov.

Soľ susedí so 6 obcami: na severe sú to Jastrabie nad Topľou a Hlinné, na západe Rudlov, na juhozápade Zámutov, na juhu Čaklov a na východe Komárany. Dopravná poloha Soli je výhodná, keďže leží na významnej štátnej ceste spájajúcej 9 km vzdialené okresné mesto Vranov nad Topľou so 41 km vzdialeným krajským sídlom Prešov.

História

Soľ patrí medzi najstaršie obce na východnom Slovensku. V písomnostiach z 13. storočia sa vyskytuje pod maďarským názvom Sowkwth (Soľný Prameň), odvodenom od pôvodného slovenského názvu Soľ. Slovenský aj maďarský názov svedčia o tom, že sa tu vyskytovala soľ v podobe soľanky – vytekajúcej slanej vody. V minulosti patrila obec administratívne do Zemplínskej župy.

Najstaršou stavebnou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol Krista kráľa, o ktorom je správa z roku 1493. Po stavenej úprave začiatkom 17. storočia a neskorších obnovách stojí doteraz.

V roku 1793 bol postavený evanjelický kostol spočiatku bez veže, ktorú postavili neskôr, podobne ako kazateľnicu. Stavba bola dokončená v roku 1801. V roku 1998 bol kostol zrekonštruovaný, kedy k nemu pribudla spojovacia budova zborový dom.

Na ceste smerom do Čaklova sa na pravej strane nachádza prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého z polovice 19. storočia.

Vodu zo soľných prameňov používali ľudia na osolenie pokrmov za čias poddanstva, ba ešte aj v prvej svetovej vojne. Známe slovenské príslovie „Soľ nad zlato“ bolo pre našich predkov životnou pravdou.

Zaujímavosti

K histórii a názvu obce sa viaže legenda. Kedysi dávno, žila tu veľmi chudobná vdova s mnohými deťmi, ktorým často nemala čo dať do úst. Unavená, sadla si raz pred chalupu a veľmi plakala. Zrazu na tých miestach, kde stekali jej veľké slzy, objavil sa malý priezračný pramienok vody. Z útrob zeme, akoby bola počula hovoriť hlas: „Statočná vdova, načri si z toho prameňa a to, čo ti zostane po odparení vody, urobí teba i tvoje deti šťastnými.“ A naozaj. Po odparení jej v nádobe ostala biela soľ, ktorú potom zamieňala za obživu pre svoje deti.“

Hlavnými a základnými symbolmi mesta či obce sú erb a zástava. Erb obce Soľ tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborná postava muža v klobúku, stojaca pri striebornej studni so zlatým vahadlom.

V júni 2007 vyrástla v centre obce studňa s vahadlom podľa erbu obce, v ktorom sa nachádza chlap s veľkým klobúkom stojaci pri studni. Tento živý erb obce je jednou zo zaujímavosti, ktorá zaujme turistov.

V obci Soľ je bohatý športový, kultúrny a spolkový život. Najznámejšími reprezentantmi obce sú futbalisti a hasiči.

Občania Soli pestujú a zachovávajú sezónne ľudové tradície ako napr. stavanie májov, fašiangové veselice a vianočné koledovanie.

Galéria