Zámutov

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov
Telefón: 057/4496301
Fax: 057/4884760
E-mail: zamutov@zamutov.sk
Web: www.zamutov.sk
Starosta: Dušan Višňovský

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 4143 ha
Nadmorská výška: 230-1092 m n.m.
Počet obyvateľov: 2930

Prvá písomná zmienka: 1402
Pôvodné názvy: Zamouth, Zamvth, 1920 Zámutov, (maď.) Zamutó, Opálhegy
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: NPR Zámutovské skaly, PR Zámutovská jelšina

Geografia

Obec Zámutov leží v údolí Zámutovského potoka na východnom úpätí Slanských vrchov, 12 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Kataster obce má rozlohu 4143,44 ha a leží v nadmorskej výške 200 až 1092 m n. m. V súčasnosti je v obci obývaných 525 domov a žije tu 2946 obyvateľov.

Kataster obce susedí s obcami Kecerovský Lipovec, Opina, Červenica, Zlatá Baňa, Hermanovce nad Topľou, Rudlov, Soľ, Čaklov, Vechec a Juskova Voľa. Celková dĺžka hraníc katastra Zámutova je 34,7 km. Až 71,6 % katastra obce Zámutov pokrývajú lesy. Lúky a pastviny zaberajú 17,5 %, zastavané plochy 1,9 %, orná pôda, sady a záhrady 4,7 % a ostatné plochy 4,3 %.

História

Obdobie založenia obce Zámutov sa odhaduje už na začiatok 14. storočia. Vtedy Ladislav, syn Vavrinca zo Slanca, v spore o vlastníctvo rodín Nekčeyovcov a Rozgoňovcov údajne vymenil v rokoch 1329–1330 s Viliamom Drugethom obec Ruskov a polovicu dediny Regete za obce Víťaz a Zámutov. V roku 1402 bola obec súčasťou panstva Čičava.

Po roku 1523, kedy zomrel posledný mužský potomok rodiny Rozgoňovcov, prešli majetky a Zámutov do vlastníctva rodu Báthory. Ďalšie zmeny v držbe nastali až v druhej polovici 17. storočia, odkedy obec vlastnili postupne rody Barkóczy, Almássy, Azirmay, Súlyovský, Klobuszický a Coudenhaven.

V roku 1493 mal Zámutov 16 opustených a 10 obývaných usadlostí, v roku 1828 však mala obec už 102 domov a 762 obyvateľov. Pracovali ako roľníci, ďalej v rozsiahlych lesoch a na majeroch, zhotovovali koše a metly. V chotári obce tiež ťažili opál, železnú rudu a hnedé uhlie, pálili drevené uhlie.

Pamätnou udalosťou histórie obce je roľnícke povstanie v roku 1831 spojené s cholerou. Po nepokojoch ľudu v dôsledku travičskej povery vyvrcholila vzbura 5. augusta zbitím a uväznením miestnych židov a útokom na kaštieľ baróna Klobuszického. Povstanie bolo potlačené 8. augusta príchodom cisárskeho vojska, uväznením „leberianov“ a popravou 12 vzbúrencov.

Zaujímavosti

Kataster obce je popretkávaný spevnenými lesnými cestami a zvážnicami. Hranicou katastra, po hrebeni Slanských vrchov, vedie červená magistrála, dolinou potoka Čakľovec popri Čertovej miske a Zámutovskej jelšine k Čiernej skale a ďalej na Praporec vedie modrá trasa, a po trase bývalej lesnej železnice z Juskovej Vole vedie žltá cyklotrasa a turistický chodník.

Zaujímavým prírodným výtvorom sú Zámutovské skaly (30,67 ha) s teplomilnou vegetáciou. Na skalných svahoch nájdeme krovité porasty tavoľníka prostredného, skalníka obyčajného, ruže ovisnutej a jarabiny vtáčej. Častý je aj áron alpínský a roztrúsene rastie ľalia zlatohlavá.

Na západnom okraji obce stojí chránený strom 2. stupňa borovica Jeffreyova (Pinus jeffreyi) vysoká 30 m a s obvodom kmeňa 270 cm. Na mieste bývalého poľovníckeho kaštieľa baróna Emila von Scheiblera dnes stojí jedná z najmodernejších poľovníckych strelníc na Slovensku.

Život obce počas celého roka spestrujú početné kultúrne, športové, náboženské a spoločenské podujatia. Dlhoročnú tradíciu má „živá“ krížová cesta vo Veľký Piatok, no hlavným reprezentačným umeleckým telesom obce je FS Zámutovčan.

Obec je vstupnou bránou do Slanských vrchov pre turistov a nachádzajú sa tu dve rozvíjajúce sa strediská cestovného ruchu – Penzión Opál a Ranč Zaľubová ponúkajúce širokú škálu služieb a oddychových aktivít (lyžovanie, tenis, golf, jazdectvo, agroturistika).

Galéria